Mirëmbajtjen e aparaturave tuaja, do ta bëjë me të lehtë vazhdimin normal të biznesit tuaj.

Shërbimi i duhur dhe mirëmbajtja e rregullt e pajisjeve është thelbësore për të mbajtur çdo gjë duke funksionuar sic duhet. Garancia e Prodhuesit është e rëndësishme, por ajo nuk mbulon problemet e vogla dhe operacionale qe ju ndodhin gjate punes.. Ekipi ynë i certifikuar do ju ofrojë mirëmbajtje parandaluese për pajisjet, dhe në rast të emergjencave, zgjidhje per te  eliminuar problemet e panevojshme që mund t’ju ulin produktivitetin.

Për çdo paqartësi, ju lutem kontaktoni me ne.